Verkstäder

VÅRA VERKSTÄDER


KKV Västerås ligger på Regattagatan 43, ett stenkast från Mälaren.

De ca 400 kvm som disponeras av föreningen rymmer flertalet avdelningar, i ljusa, rymliga lokaler.


Keramikavdelning


På keramikavdelningen finns de flesta verktyg och maskiner som behövs för lerbearbetning:

Lerkran, hänkelpress, kavelbord m.m. Utöver detta finns självklart flertalet brännugnar: En mindre ugn för skröjbränning, en nyinköpt (våren 2017) Ceramaugn på 340 l samt en ugn för fusing/slumping av glas.


Verkstaden har under vintern 2017 byggts om och rustats upp med fler och bättre arbetsbänkar, avlastningsytor och hyllor.


Grafik- och screenavdelning


Grafik- och screenavdelningen erbjuder möjlighet att arbeta främst djuptryck (fotopolymer, etsning, monotypi och torrnål) och genomtryck (screen/serigrafi). Tryckpressar (Westervik och Domeij), mörk-/syrarum, ljusbord, vakuumbord och inlysnings-/exponeringsrum är bara några av de möjligheter som finns tillgängliga.

Tillsammans med digitalverkstan kan  original för fotopolymer och screen skrivas ut.

Fotoavdelning


I fotolabbet är fullt utrustat för fotoframkallning, bl a. med mörkerrum och ljusbord.

 


Snickeriavdelning

I snickeriet finns otaliga handverktyg och maskiner samt två större sågar (en band- och en cirkelsåg), pelarborr samt fräs och rikt/planhyvel. Arbetsplatsen är också utrustad med diverse fläktar och spånsug för en hälsosam arbetsmiljö.


Gipsverkstad

Det nyaste och minsta tillskottet i KKV Västerås "maskinpark" är vår gipsverkstad. Ett slutet rum för arbete med bland annat gipsformar till keramik och glas. Arbetsyta, förvaring samt drejskiva och drejarm finns att tillgå.


Digital verkstad

KKV Västerås har en digitalverkstad. Där finns en iMac dator med Photoshop samt en storformatsprinter Epson 7900 upptill 25" och en mindre för Epson 7750 upptill A3 format. Dessa kan medlemmar  nyttja efter en kort introduktionskurs.


Till storformatsskrivaren finns det två RIP program för exakta utskrifter.

Den första är för pappersutskrifter och säkerställer att en högkvalitativ färgutskrift erhålls.

Den andra är QuadTone RIP för utskrift av svartvitt. Den används främst för att göra original till fotopolymer och screen, men den kan användas till högkvalitativa svartvita utskrifter på papper.