Lokalbokning

Lokalbokning

Nu kan du som är medlem boka verkstadens lokaler online. 

Tryck här för att komma till onlinekalendern


För att boka: Klicka på knappen "logga in" uppe till höger. Logga in med lösenordet du fått från styrelsen. Klicka sedan på valfri dag och fyll i namn, tid och verkstad du jobbar i.


Hyror, verkstäder och ateljéplatser vid KKV

Följande hyror och villkor gäller för hyror av KKV:s verkstäder och ateljéer. Dessa gäller från 2023-04-01 och tills vidare.


Där det står medlem i texten avses endast aktiv medlem. Vilande medlem äger ej rätt till att använda dessa förmåner.


Allmänt

Vid allt arbete i KKV:s verkstäder och ateljéer skall medlemmen notera arbetet i debiteringspärmen i köket. Hyran debiteras i hela påbörjade timmar.

Bokningen av en plats görs på kalender som finns på hemsidan.

Endast aktiva medlemmar kan hyra plats i verkstäderna.


I alla verkstäder förutom Digitalen och Ateljéerna

En plats kan högst bokas för en månad. All bokning för att den skall gälla måste vara synlig i kalendern. I vissa verkstäder kan flera personer arbeta samtidigt.


Verkstadsansvarig eller styrelsen kräver att den som arbetar där har ett körkort.


Kontakta verkstadsansvarig för vad som gäller i den aktuella verkstaden.


Timhyra

20 kr per påbörjad timma, dock max 100 kr per dag

Dagshyra

100 kr/dag

Veckohyra

250 kr/vecka

Månadshyra

900 kr/månad


Keramikverkstad

I keramiken gäller dessutom att:

Bränning i ugn 3 (gamla stora) ugn 2 (nya stora): 450 kr

Bränning i ugn 1 (glas- och keramikugn): 300 kr

Bränning i ugn 4 (lilla): 175 kr

Allt arbete med ugnarna kräver ett extra körkort, kontakta verkstadsansvarig.

Utomstående kontakta verkstadsansvarig.


Screenverkstad

I screenen gäller dessutom att:

Inlysning av screenramar 15 kr/st.


Digitalverkstaden

Ingen hyra tas ut däremot kostar utskrifterna 200 kr/kvm för den stora skrivaren och 3 kr/A4 samt 6 kr/A3 för den lilla.


Allt arbete som kräver körkort, kontakta verkstadsansvarig.


Ateljéerna

I den nybyggda ateljéverkstaden finns två ateljéer, Ateljé 1 och Ateljé 2. Ateljéerna är till för längre projektarbeten och särskilda villkor gäller där.


Ateljé 1

Ateljé 1 ligger närmast ingången och är avsedd för kortare projekt. Den hyrs i perioder om tre månader. Hyran är 900 kr/månad. Hyrestiden är alltid månadsvis.


Ateljé 2

Ateljé 2 ligger längst in och är avsedd för längre projekt.  Den hyrs i perioder om sex månader. Hyran är 900 kr/månad. Hyrestiden är alltid månadsvis.


Allmänna villkor för Ateljerna

En bokningslista kommer anslås vid ingången till ateljéerna.


Månad innan hyrestiden utgår kan den nuvarande medlemmen som hyr ateljén förlänga hyrestiden om ingen annan har bokat ateljén.


Den som bokar upp sig för en period blir ansvarig för att betala för hela perioden, detta faktureras per månad. Detta oberoende om den används eller ej.


Förvaringsutrymmen

Det förvaringsutrymmen aktiva medlemmarna använder i verkstäderna kommer debiteras med en årshyra om 100 eller 200 kr per enhet. Då de olika verkstäderna har olika lagringsutrymmen kan respektive verkstadsansvarig upplysa vad som gäller där. Vilande medlemmar har inte rätt till förvaringsplats/-er.


I den händelse att medlem inte önskar ha kvar utrymmet skall det tömmas senast 30 dagar efter medlemmen meddelat det till kassören. På samma sätt om KKV begär att utrymmet skall tömmas. Om inte materialet hämtats efter 30 dagar kommer en förseningsavgift på 500 kr faktureras. Om fortfarande inget har hänt (totalt 60 dagar), kommer innehållet avyttras utan ytterligare påminnelse.


Orsaken är att verkstäderna behöver utrymmen för medlemmar som arbetar där och de är inte en långtidsförvaringsplats.


Galleriet

Allmänt

En bokningslista för galleriet finns i köket. Kassören kontaktas för att kunna fakturera. Hyresperioden är alltid två veckor. Vaktande av utställningen ansvarar hyrestagaren/-arna för. Ange på affischer etc när utställningen är öppen. Utställaren/-arna ansvarar för att externa personer inte får tillträde till övriga utrymmen.


Om utställning är större så att verkstadslokaler behöver användas skall styrelsen godkänna det först och därpå föras in i kalendern så att ingen kan arbeta i den verkstan.


Vid sista utställningsdagens slut skall väggarna vara återställda och podier samt städat och fint. Spikar eller upphängningsanordningar skall vara borttagna.


KKV tar inget ansvar för förstörda eller stulna verk. Det är upp till utställaren/-arna att ordna med egen försäkring.


Internutställning

Medlemmar kan boka plats för egen eller gemensamutställning. Ingen kostnad tas ut. Den kan vara ett alternativ om en medlem vill pröva en ny utställning. Utställningstiden är två veckor.

Efter en utbildning i någon av verkstäderna förväntas att ”läraren” ansvarar för att det som producerats ställs ut för övriga medlemmar. Detta har ingen kostnad och tiden är två veckor.


Allt arrangemang står medlemmen/-arna för. Arrangemanget skickas ut med e-post tillsamtliga medlemmar och en affisch sätts upp i fönstret vid porten.


Externutställning

Aktiva medlemmar kan boka plats för egen eller gemensam utställning. Kostnaden blir 500 kr/person för två veckor.


Allt arrangemang står medlemmen/-arna för. Arrangemanget skickas ut med e-post tillsamtliga medlemmar och en affisch sätts upp i fönstret vid porten. Kontakt med press sköter de som håller i utställningen.

Konstnärer från andra KKV organisationer


Andra KKV verkstäder

I överenskommelse med KKV-Riks har konstnärer från andra verkstäder möjlighet att arbeta hos oss och omvänt. Villkoren som då gäller är de kan visa upp medlemskap, har behörighet att arbeta med den aktuella processen i sin hemmaverkstad. Vi kommer ta ut en avgift för introduktion (500 kr). Om arbetet beräknas pågå en längre tid kan en nyckel utkvitteras, då tas en deposition ut på 250 kr. Hyreskostnaden blir vår kostnad plus 20%.


Möjlighet till att arbeta gäller i mån av tid. Begäran skall anmälas till styrelsen