Lokalbokning

LOKALBOKNING

Nu kan du som är medlem boka verkstadens lokaler online. 

Tryck här för att komma till onlinekalendern


För att boka: Klicka på knappen "logga in" uppe till höger. Logga in med lösenordet du fått från styrelsen. Klicka sedan på valfri dag och fyll i namn, tid och verkstad du jobbar i.


Avgifter för allmän verkstadshyra:


Hyra för medlemmars nyttjande av lokaler är 20 kr/tim eller 1 dag (8 timmar) 120 kr eller 1 månad (obegränsat antal timmar under 30 dagar) 900 kr. Timavgiften är per påbörjad timme, dvs. minsta summa att debitera är 20 kr. Du kan t.ex. inte skriva upp 10 kr för en halvtimme.


Debiteringunderlag finns vid pulpeten där du alltid skriver in dig. Observera att debiteringsunderlagen from. årsmötet 2018 är avdelningsspecifika, dvs. jobbar du i t.ex. både träverkstaden och keramiken har du två separata underlag, ett för respektive verkstad.


Avdelningsspecifika avgifter (betalas i tillägg till verkstadshyra):


Keramiken: Bränning i en av de två stora ugnarna 400 kr, bränning i glasugnen 300 kr

Grafiken: Inlysning av screenramar 15 kr/st

Digital: Heltäckande tryck 300 kr/kvm, linjetryck 200 kr/kvmKomplett prislista