Om KKV

OM KKV I VÄSTERÅS 

KKV Västerås är en ideell förening, med syfte att tillgodose yrkesverksamma konstnärers behov av ändamålsenliga lokaler och utrustning till rimlig kostnad. Det nyöppnade galleriet underlättar dessutom kontakten med dem som söker sig  till oss för konstnärliga upplevelser. Du som har utbildning motsvarande 2-årig konstskola är välkommen att söka medlemskap i föreningen.


KKV Västerås lokaler på Regattagatan 43 i Västerås erbjuder medlemmarna ett brett utbud av verkstäder och maskiner så som keramikverkstad med bland annat ugnar och kavelbord, grafikverkstad med allt från tryckvalsar till bord för screentryck, snickeri med bland annat bandsåg och pelarborr, ett fotolabb samt en digitalprint. För mer ingående information om varje enskild verkstad, vänligen kontakta respektive verkstadsansvarig: se under verkstadsansvariga i menyn.


VÄRDEGRUNDSPOLICY

KKV har sin värdegrund förankrad i stadgarna. Syftet med det här dokumentet är ett förtydligande av värdegrunden och därmed en utbrytning av stadgarna för att kunna tillhandahålla en separat värdegrundspolicy. Innehållet i detta dokument ska tolkas enhetligt med stadgarna och Diskrimineringslagen (2008:567).

I stadgarna uttrycker föreningen och medlemmarna den gemensamma värdegrunden för föreningen.


§ 4 Värdegrund

Föreningen tillämpar en värdegrund, policy, som inte särbehandlar medlemmar eller externa parter sett ur religion, politisk åsikt, etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning.

 

Vår värdegrund är ett ställningstagande som antogs så att såväl medlemmar (nuvarande och blivande) som externa samarbetspartner ska känna sig trygga med föreningen.

Medlemmarna och styrelsen skall verka gemensamt för att värdegrunden efterlevs i föreningen. Skulle en medlem känna sig diskriminerad, kränkt eller på annat vis behandlad som inte är i linje med vår värdegrund så ska styrelsen och / eller ordförande kontaktas. Styrelsen ansvarar efter det för att sätta in lämpliga åtgärder.